Telefone

(47) 3543-0115
Pyramidalis / Tuia Vela 3,0m
 • 3,0 m

  Tamanho

 • vaso 14 L

  Embalagem

Pyramidalis / Tuia Vela 3,0m


Plantas em Destaque

Dianela Variegata
 • 50 cm Tamanho
 • vaso 03 L Embalagem
Iris Neomárica
 • 50 cm Tamanho
 • vaso 08 L Embalagem
Pitospóro Variegata
 • 50 cm Tamanho
 • vaso 05 L Embalagem
Tuia Compacta Nº 1
 • 50 cm Tamanho
 • vaso 05 L Embalagem