Telefone

(47) 3543-0115
Dracena Marginata Verde
 • 1,0 m

  Tamanho

 • vaso 11 L

  Embalagem

Dracena Marginata Verde


Plantas em Destaque

Dasylirion Longissimum
 • 1,0 m Tamanho
 • pote nº 7 Embalagem
Dianela Variegata
 • 50 cm Tamanho
 • vaso 03 L Embalagem
Podocarpo Cheio 1,8m
 • 1,8 m Tamanho
 • vaso 08 L Embalagem
Kaizuka 2,0 Podada
 • 2,0 m Tamanho
 • vaso 40 L Embalagem