Telefone

(47) 3543-0115
Pleomele Variegata 1,8m
 • 1,8 m

  Tamanho

 • vaso 20 L

  Embalagem

Pleomele Variegata 1,8m


Plantas em Destaque

Tuia Compacta Nº 1
 • 50 cm Tamanho
 • vaso 05 L Embalagem
Dianela Variegata
 • 50 cm Tamanho
 • vaso 03 L Embalagem
Dasylirion Longissimum
 • 1,0 m Tamanho
 • pote nº 7 Embalagem
Podocarpo Cheio 1,8m
 • 1,8 m Tamanho
 • vaso 08 L Embalagem