Telefone

(47) 3543-0115
Ficus Variegata 1 Bola
 • 1,5 m

  Tamanho

 • vaso 14 L

  Embalagem

Ficus Variegata 1 Bola


Plantas em Destaque

Camélias Sortidas
 • 1,0 m Tamanho
 • vaso 08 L Embalagem
Ligustro Variegata Bola >> PROMOÇÃO <<
 • 35 cm (d) Tamanho
 • vaso 08 L Embalagem
Dianela Variegata
 • 50 cm Tamanho
 • vaso 3,6 L Embalagem
Moréia Branca Paulista
 • 50 cm Tamanho
 • vaso 3,6 L Embalagem